Hoàng Vinh BDLive

Hoàng Vinh

Nhà báo Hoàng Vinh: Sinh năm 1990 nhưng Hoàng Vinh đã có tới 8 năm cầm bút viết về thể thao, đặc biệt là bộ môn Bóng đá. Hoàng Vinh từng theo chân nhiều giải lớn nhỏ trong và ngoài nước, là cây bút có tâm và có tầm trong làng thể thao nước nhà.

Hoàng Vinh Profiles:

Twitter: https://twitter.com/vinhbdlive

Pinterest: https://www.pinterest.com/vinhbdlive

Behance: https://www.behance.net/vinhbdlive

Dribbble: https://dribbble.com/vinhbdlive

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vinhbdlive/

Tumblr: https://vinhbdlive.tumblr.com/

Tinh Tế: https://tinhte.vn/members/vinhbdlive.2844310/

https://tinhte.vn/profile/vinhbdlive.2844310/